Дві третини українців вважають рідною мовою українську

Дві третини громадян України вважають українську мову рідною. Про це свідчать результати дослідження громадської думки населення України, проведеного компанією
Research &Branding Group.

Так, 62% опитаних вважають рідною українську мову. У той же час 44% назвали українську мову переважною мовою спілкування в сім'ї, 42% - переважною мовою на роботі та навчанні.

І тільки для третини українців рідною мовою є російська (36%), для такого ж числа респондентів вона ж є переважною мовою спілкування вдома (35%) і на роботі та навчанні (36%).

Кожен п'ятий українець при спілкуванні як вдома (20%), так і на роботі чи навчанні (21%) в однаковій мірі користується і українською, і російською мовами.

Рідна мова і мова спілкування, у %

Думки українців щодо необхідної кількості державних мов розділилися: 47% опитаних вважають, що державних мов має бути дві (українська та російська), тоді як 46% хотіли б бачити державною мовою тільки українську, 7% опитаних не змогли відповісти.

Яка мова має бути державною в Україні, у %

У період з 22 березня по 1 квітня 2012 року компанія Research& Branding Group провела дослідження громадської думки населення України щодо ставлення українців до мовного питання в Україні. Збір інформації проводився методом особистого інтерв'ю в 24-х областях України і АР Крим. Респонденти відбиралися за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за місцем проживання (область), статтю і віком. Всього було опитано 2078 людей. Очікувана середня помилка вибірки складає + -2,2%.

мова опитування україна

Знак гривні
Знак гривні