Час почати кампанію за постійне вживання української. Цільова аудиторія - студенти-першокурсники

Не зважаючи на державний статус української мови за останні 25 років., у медіа вона досі поступається провідною позицією російській, а в Центральній та Південно-Східній Україні типовим є перехід україномовних в колі сім'ї громадян на російську в публічних місцях, на роботі.

Автор: Роман Головенко, медіа юрист

Згідно зі статистикою, при виникненні комунікації між україно- та російськомовним громадянином перший у 9 з 10 випадків переходить на російську, тоді як російськомовний переходить на українську лише в 1 з 10 випадків.

При цьому за переписом 2001 року дві третини громадян задекларували рідною саме українську мову. Тобто проблема української мови - це передусім конформізм її носіїв стосовно російськомовного середовища.
Важливий момент у вироблені цього мовного конформізму переїзд з села чималенього містечка у велике місто чи перехід на роботу в російськомовний колектив.

Відмова молоді від спілкування рідної українською в публічному житті небезпечне явище для розвитку нашої мови. При цьому найчастіше запуск мовного конформізму в молоді можна логічно пов'язати з періодом серпня-жовтня кожного року, коли україномовні випускники шкіл з сіл та містечок приходять на навчання на перший курс ВНЗ в переважно російськомовні міста-мільйонники.

Спроби переконати розмовляти українською завжди, базувалися на «низових ініціативах» і не були достатньо успішними. Проте сьогодні умови для відмови від переходу на російську, а отже для вжитку української в усіх сферах життя явно сприятливіші порівняно з минулим роком. Адже російська агресія загострює патріотичні почуття.

Сьогоднішні серйозні виклики для українства є водночас і можливостями для його якісних позитивних змін. Пропагування спілкування українською серед вже україномовних першокурсників ВНЗ України впродовж серпня-жовтня кожного року (тобто одразу після їх потрапляння в новий і досить імовірно хоча б частково російськомовний колектив) дозволить охопити широке коло носіїв української серед молоді та підтримати їхню мовну стійкість.

Бажано такою кампанією охопити всі ВНЗ Південно-Східної та Центральної України, а також ВНЗ Чернівців, Рівного та Ужгорода.
Кампанія з переконання завжди використовувати рідну українську має бути спрямована на конкретну цільову аудиторію, а нашому випадку студенти.

Варто змісти акцент з апеляції до краси мови, історії тощо на заклики не зраджувати себе, бути більш психологічно стійким і не відмовлятися від своєї мови, як від частини свого Я. Ну і суттєвим елементом має бути постійне створення цікавого контенту саме українською.

мова

Знак гривні
Знак гривні