Українці все більше хочуть в Європу - дослідження

52% українців підтримують приєднання України до Європейського Союзу. Не підтримують – 34%. Ще 14% – не визначились.

Такі результати дослідження оприлюднила сьогодні, 27 грудня, соціологічна група "Рейтинг".

Варто зазначити, що протягом 2012 року кількість прихильників євроінтеграції є стабільною. Незважаючи на це, кількість «твердих» прихильників євроінтеграції зростає щороку: якщо у 2010-2011 роках однозначно підтримували вступ України до ЄС близько чверті українців, то у 2012 – щонайменше третина.

Найбільшими прихильниками вступу України до ЄС є молодь – майже дві третини опитаних у віці 18-29 років підтримують ініціативу, а не підтримують лише чверть. Найбільш песимістично ставляться до ініціативи старші люди – 38% підтримують і 43% не підтримують. Серед найбільших прихильників євроінтеграції мешканці Заходу (77%), дещо менше Центру (64%), Півночі (54%) та Сходу (51%). Водночас близько половини опитаних на Півдні та Донбасі не підтримують ініціативу.

Разом з тим 41% опитаних підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі. Не підтримують – 44%. Ще 15% - не визначились.

Якщо протягом 2010-2011 років кількість прихильників спільної держави стабільно перевищувала кількість противників, то вже у 2012 році спостерігаються зворотні тенденції.

Утворення спільної держави з Росією найбільше підтримують старші люди (53%), найменше – молодь (32%), більше у містах, ніж в селах. Стабільно найбільшу підтримку ініціатива має на Півдні (64%), Донбасі (57%) та на Сході (54%) країни. Водночас понад половина мешканців Центральної та Північної України та понад 80% Західної не підтримують утворення єдиної держави у складі України, Росії, Білорусі.

Цікаво, що щонайменше чверть опитаних, які підтримують утворення єдиної держави з Росією та Білоруссю, одночасно підтримують і приєднання України до ЄС.

Враховуючи такі особливості відповідей, респондентам було задане пряме запитання. Отже, на думку опитаних для України підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом більш вигідне (40%), ніж вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном (37%). 23% – не змогли визначитися.

Протягом останнього року кількість прихильників підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом майже не змінилася, натомість незначно, але зросла кількість тих, які вважають Митний союз більш вигідним для країни (з 34 до 37%).

В результаті Захід, Північ і Центр України більше підтримують Угоду з Євросоюзом. Донбас, Південь і Схід – вступ до Митного союзу. Також на Сході відносно більше невизначених з даного питання. Молодь, люди з вищою освітою традиційно більше підтримують підписання Угоди про Зону вільної торгівлі з Євросоюзом, старші – вступ до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

41% респондентів підтримують надання російській мові статусу державної. Водночас понад половина (51%) виступають проти цього. Ще 8% - не визначились.

Слід зазначити, що протягом останніх двох років кількість противників та прихильників двомовності майже рівні. Проте, у 2012 році рівень підтримки надання російській мові статусу державної різко зменшився, особливо протягом другої половини 2012 року. Якщо говорити про більш довгу динаміку, то з 2009-2010 років рівень підтримки ініціативи зменшився з 52-54% до 41%, натомість кількість противників зросла з 40-41% до 51%.

Серед найбільших прихильників двомовності мешканці Донбасу (75%), Півдня (72%) та Сходу (53%). Водночас майже 70% мешканців Центральної та Північної України та майже 90% Західної – не підтримують ініціативу. Надання російській мові статусу державної більше підтримують старші люди, найменше – молодь, більше у містах, ніж в селах.

Можна припустити, що нещодавнє підсилення на законодавчому рівні статусу російської мови на окремих територіях, в цілому сприяло погіршенню ставлення до ідеї надання російській мові статусу державної загалом в країні.

Адже, згідно з результатами аналогічного дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у липні 2012 року, майже 80% опитаних не мали протягом останнього року жодних проблем з використанням рідної мови. На думку 37% опитаних більшого захисту на законодавчому рівні в Україні потребує українська мова, вдвічі менше (18%) – вважають, що більшого захисту потребує російська. Водночас 34% вважають, що обидві мови достатньо захищені на законодавчому рівні.

Лише 19% опитаних українців підтримують вступ України в НАТО, при цьому майже дві третини не підтримують. Варто відмітити, що рівень підтримки вступу України до НАТО протягом 2012 року залишався стабільним, проте якщо взяти більш довгу динаміку, то він дещо погіршився – з 24-26% у 2010 році до 19% у 2012 році.

Яскраво вираженою підтримка приєднання України до Північноатлантичного Альянсу є лише на Заході країни (близько половини опитаних). Ставлення до НАТО серед молоді дещо краще, ніж серед людей середнього та старшого віку.

Чверть опитаних підтримують ідею визнати ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України, 51% опитаних – не підтримують. Ще 26% не визначились з цього питання. Порівняно з 2010 роком кількість прихильників ідеї зросла з 20 до 23%, а противників зменшилася з 61 до 51%. Також зросла кількість невизначених з даного питання.

Ідея знаходить підтримку у понад 60% мешканців Західної України та близько чверті мешканців Центральної та Північної України. Натомість понад половина мешканців Сходу, майже 70% Донбасу і Півдня не підтримують ідею визнати ОУН-УПА учасниками боротьби за державну Незалежність України. Ідею більше підтримують в селах, ніж в містах. Найбільша кількість невизначених у даному питанні серед молоді, серед старших людей найбільший рівень непідтримки.

Дослідження проводилося 25 вересня – 5 жовтня 2012 р. Було опитано 2000 респондентів старше 18 років у всіх регіонах України. Помилка репрезентативності дослідження (з ймовірністю 0,95): для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,2%, для значень близьких до 30% - не більше 2%, для значень близьких до 10% - не більше 1,3%, для значень близьких до 5% - не більше 1%.

єс опитування україна росія

Знак гривні
Знак гривні