Ч

Через 30 років товари вироблятимуть лише роботи. Зарплат не буде

Якщо виробництво матеріальних благ вимагає все менше і менше людської праці, у той час як число працездатних людей зростає в геометричній прогресії, здається неминучим, що розумні машини будуть все більше конкурувати з людиною. Замість зарплат усі американці отримуватимуть дохід від інвестицій - пише Джеймс С. Альбус, старший науковий співробітник Інституту перспективних досліджень Красноу при Університеті Джорджа Мейсона і засновник та керівник відділу інтелектуальних систем з Національного інституту стандартів і технологій у просунутому американському журналі H+

Підготував Сергій Климко

Достаток - це стан суспільства, при якому кожна людина має достатньо їжі, гідне місце для життя, стабільний дохід, гарне медичне обслуговування, хорошу освіту, безпечний район, чисте навколишнє середовище, а також забезпечену пенсію. Достаток - це коли бідності не існує, і кожен має можливість стати багатим. Народний капіталізм є шляхом Сполучених Штатів до достатку, який може бути пройдений до 2050 року.

Народний капіталізм являє собою економічний план, згідно з яким кожен громадянин має стати капіталістом, тобто тим, хто є власником активів і одержує значні доходи від них.

Японці вже зробили робота, який схожий на людину

Кінцева мета народного капіталізму - створення егалітарної аристократії, суспільства, де кожен має достатній дохід від власності на капітал, маючи змогу жити не працюючи безпосередньо.

Товари вироблятимуться за допомогою автоматизованих заводів та робототехніки. Збільшиться кількість робочих місць у таких галузях, як освіта, наукові дослідження, медичне обслуговування, фінансові та побутові послуги.

Проблем з безробіттям не існуватиме, тому що робітничий клас перетвориться у клас власників.

Двигуном капіталізму є можливість позичати гроші для того щоб вкладати їх у заводи, обладнання, офісні будівлі, торгові центри та житлове будівництво. Капіталіст має доступ до кредитів для здійснення інвестицій, з яких він отримує прибуток. За умов нинішньої економічної політики, капіталісти становлять невеликий відсоток населення. Це тому, що банки надають кредити для інвестицій тільки тим, хто вже має певні активи. Звичайним людям дають кредити лише на споживчі товари, такі як будинки, автомобілі, побутову техніку та таке інше, але не для придбання капітальних активів.

Народний капіталізм урівнює громадян шляхом надання звичайним людям доступу до кредитів для здійснення інвестицій. При народному капіталізмі Федеральна резервна система має видавати кредити місцевим банкам для надання позик фізичним особам для інвестицій через узгоджений перелік інвестиційних фондів. Ці кредити забезпечуються акціями, і виплачуються з прибутків від капіталовкладень. Народний капіталізм стимулюватиме інвестиційні потоки і диверсифікуватиме суб’єктів власності національних активів.

Стимулювання інвестицій провокує економічне зростання. При достатньо агресивному використанні такої економічної політики, інвестиційні показники країни можуть подвоїтись (що багато сучасних економістів вважають ідеалом). Подвоєння інвестиційних показників дозволить значно підвищити продуктивність і створить реальне економічне зростання на рівні 6% на рік.

При народному капіталізмі, інфляція буде контролюватися за допомогою обов'язкових накопичень агентів інвестиційних ринків, які будуть індексуватися з урахуванням інфляції. Обов'язкові накопичення дозволять Федеральній резервній системі контролювати інфляцію, не піднімаючи при цьому процентні ставки. Це забезпечить більш ефективний та швидкодіючий спосіб боротьби з інфляцією, ніж традиційні методи кредитно-грошової політики, що дозволить економіці зростати досить швидко, щоб забезпечити перехід на якісно новий рівень.

За найскромнішими припущеннями, сьогодні обсяг капіталовкладень середнього громадянина США міг би становити 3 тисячі доларів на рік. У сумі, це на 50% більше, ніж поточний об’єм національних інвестицій. Якщо Федеральна резервна система використовуватиме традиційні грошові обмеження економічного зростання в межах 3%, то через 40 років дохід громадян зможе збільшиться до 8 тисяч, а через 50 підніметься до 12.

Інженери перевіряють десятиметровимй маніпулятор.

Через 30 років такі пристрої повністю

замінять людину на виробництві

Якщо ж Федеральна резервна система спиратиметься на систему обов'язкових накопичень для контролю над інфляцією, 50%-ве збільшення рівня інвестицій спричинить темп зростання національної економіки до 4,6 відсотка. У такому випадку доходи інвесторів можуть збільшиться до 11 тисяч за чотири десятиліття і до 20 за 50 років.

За найбажанішим сценарієм, Федеральна резервна система забезпечить достатній рівень кредитування щоб подвоїти рівень інвестицій вже сьогодні (тобто близько 6 тисяч доларів на душу населення на рік), і утримає інфляцію на рівні 6% на рік. Тоді дохід американців виросте до 29 тисяч протягом 40 років, і майже до 60 протягом 50 років.

Треба мати на увазі, що наведена схема працюватиме за умов капіталовкладень від фізичних осіб профінансованих за рахунок кредитів від Федеральної резервної системи, а в решті економіки зберігатиметься нормальний рівень активності.

У зв'язку зі збільшенням інвестицій, рівень економічного зростання буде стабільним, процентні ставки низькі, робочих місць багато, і доходи від заробітної плати будуть зростати.

Приплив інвестиційного капіталу підвищить ринкову вартість традиційних акцій і облігацій. Бідні стануть середнім класом.

Ті, хто будуть повні енергії й амбіцій отримати додатковий прибуток, робитимуть додаткові інвестиції і стануть багатими. Виграють усі, і багаті і бідні, але очевидно, вплив на бідніші верстви населення буде найсильнішим.

Протягом життя одного покоління бідність перестане існувати.

Немає сумнівів, що в галузі науки і техніки існують, чи принаймні, можуть існувати передумови для прийняття правильних інвестиційних рішень з боку уряду. Найближчі кілька десятиліть позначаться швидким прогресом у розвитку матеріалів і виробничих процесів.

В тему статті- концептуально-футуристична пісня з фільму "Пригоди Електроніка". Ось вона - свобода!

Відбудуться значні досягнення в області нанотехнологій і мікроелектроніки, медицини і охорони здоров'я, в області обчислювальних апаратних засобів і програмного забезпечення, а також в галузі комунікацій та мереж. Мабуть, найбільш значним досягненням стане розробка інтелектуальних машин з перцептивними і когнітивними можливостями, еквівалентних тим, які має людський мозок і свідомість.

Штучний інтелект, за прогнозами спеціалістів, з’явиться лише за три десятиліття від теперішнього дня (в залежності від рівня фінансування.) Дослідження в галузі неврології виявляють, як працює мозок. Спеціалісти в галузі інформатики та робототехніки вже мають уявлення, як будувати системи штучного інтелекту.

Обчислювальні потужності комп’ютерів наближаються до людського мозку. За пару десятиліть, ця техніка буде у Вас на столі.

Наслідки цього величезні. Людський рівень сприйняття, міркування, прийняття рішень, планування і контролю поміщений в ноутбук, зможе все змінити. Це спричинить вибух продуктивності, який дозволить поліпшити якість продуктів і послуг, знизити витрати і збільшити прибуток в усіх сферах: у виробництві, транспорті, будівництві, промисловості, охороні здоров'я, освіті, національній безпеці і відновленні навколишнього середовища.

Зворотним боком продуктивності є те, що вона зменшує потребу у великій кількості працівників. Коли продуктивність зростає, необхідність в робочих місцях падає. Прийнято вважати, що замість старих, мають бути створені нові робочі місця. Хоч так було в минулому, це може не повторюватись в майбутньому.

Якщо виробництво матеріальних благ вимагає все менше і менше людської праці, у той час як число працездатних людей зростає в геометричній прогресії, здається неминучим, що розумні машини будуть все більше конкурувати з людиною. Коли попит на робочі руки людини падає, неминучим результатом є зниження заробітної плати. Тому не дивно, що розвиток машин з штучним інтелектом широко сприймається, як загроза для людства.

У світі швидкого зростання продуктивності, ми повинні розробити нову форму капіталізму, який є альтернативою постійної роботи в якості основного джерела доходу.

Нам потрібен новий суспільний договір, який забезпечить простих людей часткою у капіталі, отриманому від передових технологій. Ми повинні перенести основне джерело доходу з заробітної плати на активи, що знаходяться у власності громадян. Таким чином, кожен зможе отримати користь з високих технологій, не тільки від низьких цін і високої якості, але і від зростання доходів від власності на них.

Це те, що народний капіталізм має робити - дозволити кожному стати капіталістом. Кожен буде мати істотний дохід від власних інвестицій. Цей дохід буде поступово зростати і в кінцевому рахунку перевищить доходи від заробітної плати.

Новий спосіб господарювання дозволить збільшити темпи зростання інвестицій з метою підвищення продуктивності і здійснювати швидке економічне зростання, від якого виграють усі. За оптимістичним сценарієм, Америка зможе вступити в добу достатку до 2050 року, що призведе до егалітарної аристократії заснованої на праці роботів.

концепція майбутнє фінанси інозмі

Знак гривні
Знак гривні