Ч

Чи впливає якість математичної освіти у школі на IT-індустрію в конкретному місті та регіоні?

Вважають, що для успіхів у ІТ треба мати серйозну математичну освіту. У Києві, Львові, Харкові містяться найкращі математичні школи, найбільше університетів, студентів та ІТ-компаній, і зв'язок здається очевидним. Однак ми вирішили докладніше проаналізувати, наскільки показники ЗНО корелюють із кількістю зареєстрованих ІТ-спеціалістів, які зареєстровані ФОПами.

Дослідження: Data Science команда GlobalLogic в Україні
Графіка та виклад: Texty.org.ua

Ми виходимо з того, що люди, проживаючи у великих містах, часто зареєстровані як ФОПи там, де вони складали ЗНО.

Далі як показник ЗНО часто беруть середній бал, однак такий вибір у нашому разі був би невдалим: математика є опціональним предметом, і залежно від регіону, розміру міста, різний відсоток йде складати ЗНО з математики. Також серед тих, хто обирає математику, не всі її складають (здобувають менш ніж 100 балів). Середній бал рахується лише за результатами тих, хто склав.

Разом ці дві причини істотно спотворюють середній бал – і різниця між регіонами стає необ’єктивною. Варто відзначити, що порівнювати статистику ЗНО за 2019-й та статистику ФОПів за той самий рік має сенс, бо результати ЗНО досить стабільні в часі.

Регіональний розподіл тих, хто складав ЗНО у 2019 році

Цей графік показує, як складали ЗНО з математики випускники з різних регіонів. Так ми бачимо середні показники, а також можемо виокремити лідерів за успішністю.

Сортувати за:

склали, %
склали на 160+, %
склали на 180+, %
середній бал ЗНО

Натомість, як таке порівняння ми взяли відсоток тих, хто склав математику на відмінно – більш ніж 180 балів з 200 (відносно тих, хто мав змогу взяти участь у тестуванні).

Результати ЗНО з математики протягом останніх 4 років. Відсоток 180+ за областями

Протягом останніх чотирьох років результати ЗНО у кожному регіоні стабільні у часі. Ми порахували відсоток випускників, які складають ЗНО з математики на 180+. 2017 рік був легшим, і в усіх областях більше людей здобули оцінки відмінно. Так, наприклад, видно, що Чернівецька область посідає останнє місце чотири роки поспіль, а останні Київська, Харківська та Львівська області — залишаються у першій трійці у рейтингу найкращих результатів останні три роки.

Наведіть на лінію, щоб побачити відсотки за роками

Відсоток 180+ в динаміці не дуже зручний для аналізу. Скажімо, тести за 2017 рік були простіші, і в усіх областях більше людей дістали оцінки відмінно. Водночас рейтинг області (її порядкове місце за відсотком 180+) краще відображає динаміку відносно інших областей, і він є досить стабільним у часі.

Отже, як показники успішного складання ЗНО із математики надалі ми використовуємо рейтинг кожної області за відсотком випускників, що здали математику на 180 та більше балів.

Як показник кількості ФОПів-IT, який можна застосовувати для порівняння різних регіонів, ми взяли частку ФОПів-IT серед усіх випускників.

Варто зазначити, що порівнювати статистику ЗНО за 2019-й та статистику ФОПів за той самий рік має сенс, бо результати ЗНО досить стабільні в часі: так, наприклад, Чернівецька область посідає 25-е місце чотири роки поспіль. Загалом найчастіше зміни по регіонах за цей період незначні.

Середній показник по області складається з результату обласного центру та результатів менших міст і сіл. Відмінність виявилась очікуваною та істотною. Ми створили власну класифікацію розмірів населених пунктів залежно від кількості випускників для того, щоб робити порівняння всередині кожної з груп окремо:

Група 0 – найменші села. Група 4 – 39 міст, усі обласні центри та найбільші міста з понад 100 тис. населення.

Ми зробили так, аби всі обласні центри були гарантовано занесені в одну категорію. Факт того, що місто є обласним центром впливає більше, ніж просто факт розміру міста. Обласні центри здають ЗНО набагато краще, ніж такі самі за площею великі міста.

Розподіл тих, хто складає ЗНО з математики на 180+, залежно від розміру міста у 2019 році

Розмір міста має значення. Що більше місто, то краще випускники складають ЗНО з математики. 70% усіх відмінних оцінок генерують найбільші міста. Також можна помітити тенденцію, що села в усіх областях складають ЗНО з математики погано. Єдиним позитивним винятком є Львівська область.

Сортувати за розміром населеного пункту:

до 20 випусників
20-100 випусників
100-500 випусників
500-1000 випусників
1000+ випусників

Сумарний показник області залежить не тільки від того, наскільки добре складають ЗНО у великих містах та селах, а й від частки сіл та великих міст. Наприклад, у Рівненській та Чернігівській областях гарні показники по всіх категоріях міст, а загальний рейтинг гірший, ніж у Харківській області тільки через те, що вони мають більший відсоток населення у сільській місцевості, ніж у містах.

Виняток – міста, де результат відрізняється сильно позитивно. Тобто, це міста з найбільшим відсотком 180+. Проаналізувати всі міста з категорії 2 та 3 (міста від 100 до 1000 випускників) важко через їхню кількість, тому ми вирішили дослідити позитивні винятки та перевірити зв'язок між якістю математичної освіти та кількістю ІТ-ФОПів у них. Ми відібрали 16 міст із найкращими показниками за результатами ЗНО (11 із категорії 2 та 7 із категорії 3) та отримали наступні міста:

Найбільшим винятком виявилося місто Долина Івано-Франківської області, де кількість відмінників із математики 12.6%, що вдвічі більше за Київ.

Ми порахували кореляцію між кількістю ІТ-ФОПів та кількістю випускників, які склали на 180+, і виявили, що деякі невеликі міста складають ЗНО на рівні з обласними центрами.

Зв’язок між кількістю ІТ-ФОПів та кількістю випускників-відмінників із математики у 2019 році для найбільших міст

На цьому графіку ми бачимо, яка кореляція в обласних центрах України і скільки % випускників складають математику на відмінно. Що вище місто на графіку, то більше ІТ-фопів серед випускників у цьому місті, що правіше – то більша частка складає ЗНО з математики на 180+.

Наведіть на точку, щоб побачити назву міста

Кореляція між двома показниками становить 0.7.

Ми вважаємо, що наведені графіки вказують на наявність зв'язку між якістю математичної освіти та розміром ІТ-ринку в майбутньому, і нам вдалося його підтвердити як для малих, так і для великих міст.

Від Текстів: цілком можливо, що подібний зв’язок можна простежити і в інших предметах, не лише в математиці. На жаль, автори статті не мали змоги перевірити цю гіпотезу.

Методологія:

Data Science команда GlobalLogic використовувала відкриті дані щодо кількості IT-ФОПів і результатів ЗНО з 2016 по 2019 рік, щоб проаналізувати зв'язок між якістю математичної освіти та розвитком IT-ринку України.

Для аналізу розвитку IT-галузі було обрано кількість IT-підприємців, показником якості освіти послугували результати зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з математики.

Під IT-спеціалістами маються на увазі зареєстровані ФОП за наступними КВЕДами: 58.21 Видання комп'ютерних ігор, 58.29 Видання іншого програмного забезпечення, 62.01 Комп'ютерне програмування, 62.02 Консультування з питань інформатизації, 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням, 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. Саме ці КВЕДи також використовує ДОУ для своєї аналітики.

Відповідно до опитування, яке проводила ДОУ у 2018 році, на ФОПів припадає 63% всіх IT-фахівців.

журналістика даних datavis інфографіка математика бізнес GlobalLogic зно освіта IT

Знак гривні
Знак гривні