Відкрита заява групи «Дисергейт» відносно посадовців найвищого рангу, відповідальних за руйнування системи освіти і науки України

Шановний пане Президенте! Шановний пане перший заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти!
Шановний прем'єр-міністре!

Вам, як і широким колам громадськості в Україні, безперечно, відомі резонансні факти плагіату в докторських дисертаціях Кириленко К. М. та екс-міністра освіти і науки Ніколаєнка С. М., наукових статтях міністра освіти і науки Гриневич Л. М. і члена НАЗЯВО Волосовця О. П., у науковій статті і кандидатській дисертації члена НАЗЯВО та голови ДІНЗ Гурака Р. В., кваліфікаційних роботах і публікаціях членів сім'ї Демченків та фігурантів фабрики дисертацій Інституту журналістики КНУ ім. Т. Г. Шевченка, яку сумлінно покривав проректор Вижва С. А. та інші (див. додатки-посилання).

Особливо кричущим випадком із цього переліку є плагіат у докторській дисертації, авторефераті, підручнику «Культура і наука», кількох посібниках, монографії, статтях Катерини Кириленко, дружини віце-прем'єр-міністра Кириленка В. А. Не зважаючи на неодноразові звернення наукової громадськості і публікації у провідних ЗМІ України з цього приводу, атестаційною колегією МОН, на чолі з міністром Гриневич Л. М., дружині віце-прем'єра було залишено отриманий завдяки системному плагіату науковий ступінь доктора педагогічних наук. Міністром МОН було проігноровано численні грубі порушення законодавства у сфері освіти і науки України щодо присудження наукових ступенів з боку вченої спецради Д.26.004.18, очолюваної ректором Національного університету біоресурсів і природокористування Ніколаєнком С. М., котрий сам є плагіатором міжнародного рівня, а саме: «Положення про присудження наукових ступенів» (у редакції, яка діяла на 1.07.2016), «Положення про спеціалізовану вчену раду», чинного наказу Міносвіти і науки, молоді та спорту України №1112, «Вимог до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», «Вимог до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук».

Сама міністр Гриневич Л. М. при розгляді питання про позбавлення наукового ступеню Кириленко К. М. 1.07.2016 р. проігнорувала: ч.6 ст.6 Закону України «Про вищу освіту», «Положення про спеціалізовану вчену раду», «Положення про експертну раду», як і проігнорувала задокументовані вище порушення з боку Ніколаєнка С. М. як голови вченої спецради Д.26.004.18.

Більше того, на підставі подання, підписаного Гриневич Л. М. як міністром МОН, 27.07.2016 р. КМУ прийняв Постанову №567, якою, зокрема, було скасовано взагалі позбавлення наукових ступенів у т.ч. за плагіат. Пояснення міністра, що це тимчасовий захід, який діятиме до того, як запрацює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, з огляду на створення нею самою перешкод для реалізації норм Закону України «Про вищу освіту» щодо цієї незалежної інституції, сприймаються виключно як саботаж початку роботи НАЗЯВО. Створюється враження, що під гаслом поширених у ЗМІ заяв Гриневич Л. М. про особисту боротьбу міністра з «людьми Табачника» блокується початок роботи Агентства, щоб не допустити скасування наукового ступеня дружині свого безпосереднього начальника – віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Кириленко В. А., який зазначив у власній е-декларації «авторські права» своєї дружини на дисертацію, підручник, посібники, – усе те, що складається з плагіату з публікацій українських, російських і білоруських науковців.

За європейськими законами плагіат – це злочин. За плагіат, виявлений у викладача вищої школи, в європейських країнах звільняють з роботи, адже викладач – це людина, яка не тільки передає знання учням або студентам, це – вихователь. Саме тому він має бути носієм моральних чеснот, а не абсолютно неприпустимих подвійних стандартів: вчити одному, а діяти по-іншому.

Утім, не так в Україні, попри те, що вона є учасником Всесвітньої конвенції про авторське право та Бернської конвенції. В Україні плагіаторів та родичів плагіаторів лише заохочують: Кириленко К. М., дружина віце-прем'єра, продовжує очолювати кафедру філософії КНУКіМ (президент – народний депутат Поплавський М. М.), очікуючи на присвоєння вченого звання професора; ректора НУБіП Ніколаєнка С. М. у листопаді 2016 г. обрано членом-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України; тестя віце-прем'єра Кириленко В. А. Михайла Мартинюка – дійсним членом цієї галузевої академії. Натомість звільнили з КНУКіМ доктора філософських наук, професора Тетяну Пархоменко «у зв'язку із закінченням трудового договору 31.08.2016», щоправда з офіційним повідомленням про це аж 30.11.2016 і лише після втручання Державної служби з питань праці, до якої Пархоменко Т. С. була змушена звернутися із проханням встановити факт її звільнення. Треба відзначити, що ця ситуація не є одиничною. З боку адміністрацій вишів переслідуються викладачі, які вголос наважуються говорити про зловживання та академічну недоброчесність.

Враховуючи вищевикладене, звертаємося до вас, шановні високопосадовці, з проханням:

На підставі п.2. ч.1 ст.42 і ч.2 ст.42 та керуючись ч.3 ст.45-прім Закону України «Про Кабінет Міністрів України» вивести з-під порядкування віце-прем'єр-міністру Кириленку В. А. Міністерство освіти і науки України, а також кураторство дотриманням законності у сфері інтелектуальної власності через реальний конфлікт інтересів.
На підставі п.2. ч.1 ст.42 і ч.2 ст.42 та керуючись ч.2 ст.45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» застосувати до міністра освіти і науки Гриневич Л. М. дисциплінарне та адміністративне стягнення як до такої, що своєю діяльністю прямо порушує ст. 77 Закону України «Про вищу освіту», наслідком чого стало руйнування інституційних засад у сфері державного управління освітою і наукою.
На підставі п.2. ч.1 ст.42 і ч.2 ст.42 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» і на підставі ч.3 ст.42 Закону України «Про вищу освіту» та керуючись ч.6 ст.21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» скасувати акт МОН про призначення ректором НУБіП Ніколаєнка С. М. як людини, що морально негідна очолювати ВНЗ через:
масовий плагіат із фальсифікаціями в його монографії, захищеної в якості докторської дисертації;
допущення як Головою вченої спецради Д.26.004.18 у НУБіП кричущих порушень нормативно-правових документів при прийнятті до захисту і під час захисту докторської дисертації Кириленко К. М., що містить величезний плагіат, а також при проведенні засідання з приводу скасування докторського ступеню дружині віце-прем'єр-міністра;
публічне хамство і сексизм, неприпустимі з точки зору європейських норм і цінностей, яких мають дотримуватися офіційні особи, професори і академіки з огляду на європейську інтеграцію України.

Додатки-посилання:

Відкрита заява групи «Дисергейт» про недовіру деяким членам НАЗЯВО // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» – http://false-science.ucoz.ua/news/vidkrita_zajava_grupi_disergejt_pro_nedoviru_dejakim_chlenam_nazjavo/2016-07-29-26
Пархоменко Т. Докторська дисертація Катерини Кириленко і відвертий плагіат // УП – http://life.pravda.com.ua/columns/2016/01/13/206334/
Пархоменко Т. Плагіат Ніколаєнка. Екс-міністр і керівник спецради, що присудила ступінь дружині Кириленка, – теж крадій текстів // УП –https://life.pravda.com.ua/columns/2016/11/30/220201/
"У нас букв 32, и мы все буквы друг у друга заимствуем", - экс-министр Николаенко об обвинении в плагиате – http://censor.net.ua/news/417476/u_nas_bukv_32_i_my_vse_bukvy_drug_u_druga_zaimstvuem_eksministr_nikolaenko_ob_obvinenii_v_plagiate
Смірнов О. Наукові статті Л. Гриневич: рух по второваній доріжці // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» – http://false-science.ucoz.ua/news/naukovi_statti_l_grinevich_rukh_po_vtorovanij_dorizhci/2016-11-17-36
Шестакова Е. Плагіат як чинник корупції у вищій школі та науці України // Майдан: Дрогобицька інтернет-газета – http://maydan.drohobych.net/?p=44892
Смірнов О. Дисертація члена НАЗЯВО юриста Руслана Гурака як дзеркало російської дисертації // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» – http://false-science.ucoz.ua/news/disertacija_chlena_nazjavo_jurista_ruslana_guraka_jak_dzerkalo_rosijskoji_disertaciji/2016-09-22-32
Смірнов О. Знайомтеся: новий член НАЗЯВО кандидат юридичних наук Руслан Гурак — теж плагіатор! // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» – http://false-science.ucoz.ua/news/znajomtesja_novij_chlen_nazjavo_kandidat_juridichnikh_nauk_ruslan_gurak_tezh_plagiator/2016-09-10-29
Смірнов О. Як професор Волосовець поставив на потік фальшиві статті: черговий «шедевр» // Сайт «Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях» – http://false-science.ucoz.ua/news/jak_profesor_volosovec_postaviv_na_potik_falshivi_statti_chergovij_shedevr/2016-06-26-25

03.01.2017 р.

З повагою, представники антиплагіатної ініціативи «Дисергейт»:

Благодєтєлєва-Вовк Світлана, канд. екон. наук, доц., ГО ТРОН.
Болдирєв Олексій, канд. біол. наук, м. н. с. Інституту фізіології НАН, біофізик.
Досенко Віктор, докт. мед. наук, проф., зав. відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України.
Єгорченко Ірина, канд. фіз.-мат. наук, с. н. с., Інститут математики НАНУ.
Пархоменко Тетяна, докт. філос. наук, проф.
Сингаївська Алла, канд. філос. наук., ГО Центр науково-освітньої етики.
Смірнов Олег, канд. біол. наук, с. н. с., доц. СумДУ.
Шарапов Сергій, докт. фіз.-мат. наук, зав. лабораторії ІТФ НАНУ.
Шестакова Елеонора, докт. філол. наук.

Блог: Світлана Благодєтєлєва-Вовк наука освіта реформи

Знак гривні
Знак гривні