Підписано наказ про призов випускників військових кафедр. Кого призвуть, кому відстрочка?

Міністр оборони підписав наказ про призов офіцерів запасу. Як і аносувалося, можуть бути призвані особи віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, але досі не служили в лавах ЗСУ.

Про це повідомляє Новинарня.

Призовники з числа офіцерів запасу повинні мати вищу освіту не нижче бакалавра, сказав представник Генштабу. Їм має бути присвоєно первинне офіцерське звання.

У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом військового комісаріату він несе відповідальність у порядку, встановленому законом.

Під час проходження військової служби офіцери-призовники виконують обов’язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, передбаченими для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за контрактом.

Кого не призвуть

Призову не підлягають офіцери запасу, які вже проходили військову службу в ЗСУ.

Від призову на військову службу осіб офіцерського складу в мирний час також звільняються громадяни України:

які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;
які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;
батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних;
які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання.
Офіцерам може надаватися відстрочка від призову на військову службу, за рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату, на підставах, визначених статтею 17 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

Кому відстрочка

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам (офіцерам запасу, що підлягають призову), які мають:

непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати.
Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;
неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;
одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;
дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;
двох і більше дітей;
дитину-інваліда;
дружину-інваліда;
вагітну дружину.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за власним бажанням може надаватися призовнику, який є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У разі якщо призову на строкову військову службу підлягають кілька синів одночасно, відстрочка може надаватися одному з них за їх бажанням з урахуванням пропозиції батьків на час проходження строкової військової служби братами, до звільнення в запас одного з них.

Відстрочка від призову на строкову військову службу за станом здоров’я на строк до одного року надається призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Як повідомлялося раніше, максимальний термін служби офіцерів запасу за таким призовом становитиме 18 місяців. Орієнтовно планується призвати 4 тисячі осіб.

армія освіта

Знак гривні
Знак гривні