У зв'язку з агресією Росії, СБУ встановила рівні загрози для кожної області України (СПИСОК)

Громадянам бажано ознайомитись також із заходами, які можуть проводитися - див. нижче.

У зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з АР Крим і в районі проведення антитерористичної операції, Служба безпеки України інформує про встановлення такого рівня терористичних загроз:

"ЧЕРВОНИЙ" - Донецька та Луганська області, АР Крим;

"ЖОВТИЙ" - Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області;

"СИНІЙ" - Дніпропетровська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Київська області та м. Київ;

"СІРИЙ" - Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська та Тернопільська області.

Громадяни можуть ознайомитися із заходами, що вживаються суб'єктами боротьби з тероризмом відповідно до визначених рівнів терористичних загроз - вони вказані у відповідній постанові Кабміну, розміщеній на сайті Верховної Ради.

Як повідомляли раніше, Президент України Петро Порошенко доручив привести в посилену боєготовність всі підрозділи на кордоні з окупованим РФ Кримом і на Донбасі.

Витяг про антитерористичні заходи:

Відповідно до встановленого рівня терористичної загрози здійснюються такі заходи:

1) у разі встановлення рівня терористичної загрози “сірий (можлива загроза)”:

суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

- усувають та мінімізують дії факторів, що сприяють виникненню та поширенню тероризму;

- проводять профілактичну роботу;

- удосконалюють правові та організаційні основи боротьби з тероризмом;

- розробляють нові методи боротьби з тероризмом;

- підвищують рівень інформованості суспільства про небезпеку та масштаби тероризму;

- формують громадську думку з метою сприяння державній політиці у сфері боротьби з тероризмом;

- розвивають міжнародне співробітництво у сфері боротьби з тероризмом;

Антитерористичний центр:

- визначає, аналізує причини і умови, які сприяють виникненню та поширенню тероризму;

- надає методичну допомогу та рекомендації суб’єктам боротьби з тероризмом щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють виникненню та поширенню тероризму;

- координує дії суб’єктів боротьби з тероризмом щодо розширення взаємодії з правоохоронними органами і спеціальними службами іноземних держав, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на підставі міжнародних договорів;

2) у разі встановлення рівня терористичної загрози “синій (потенційна загроза)”:

суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

- перевіряють інформацію про можливість вчинення терористичного акту;

- надають Антитерористичному центру інформацію про об’єкти можливих терористичних посягань;

- надають Антитерористичному центру інформацію про підготовку до вчинення терористичного акту;

- виявляють окремих осіб, групи та організації, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичного акту, припиняють їх протиправні діяння;

- здійснюють запобіжні, режимні, організаційні та роз’яснювальні заходи;

- проводять додатковий інструктаж співробітників правоохоронних органів, залучених до охорони громадського порядку, а також персоналу об’єктів можливих терористичних посягань на предмет своєчасного виявлення та припинення терористичних проявів;

- посилюють охоронні заходи у місцях масового перебування людей;

- збирають та узагальнюють інформацію про підготовку до вчинення терористичного акту;

- перевіряють готовність сил та засобів до реагування на вчинення терористичного акту та ліквідації його наслідків;

- посилюють охоронні заходи на об’єктах можливих терористичних посягань;

Антитерористичний центр координує дії суб’єктів боротьби з тероризмом щодо перевірки інформації про вірогідність підготовки або вчинення терористичного акту;

3) у разі встановлення рівня терористичної загрози “жовтий (імовірна загроза)” здійснюються заходи, визначені для рівня терористичної загрози “синій (потенційна загроза)”, а також:

суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

- здійснюють постійний контроль за розвитком подій, пов’язаних із загрозою вчинення терористичного акту;

- здійснюють прогнозування ймовірних наслідків вчинення терористичного акту та приводять у готовність сили та засоби, що залучаються до проведення антитерористичної операції;

- оцінюють можливості закладів охорони здоров’я та суб’єктів забезпечення цивільного захисту до реагування на терористичний акт;

- посилюють охорону і перепускний режим на об’єктах можливих терористичних посягань;

- організовують виконання робіт аварійно-рятувальними та спеціалізованими службами;

- здійснюють заходи щодо посилення безпеки, охорони громадського порядку та державного кордону;

- перевіряють власну готовність до захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, соціальних та воєнних надзвичайних ситуацій;

- здійснюють пошук вибухових пристроїв та зброї на об’єктах можливих терористичних посягань;

- інформують населення про порядок поводження у разі загрози вчинення та вчинення терористичного акту;

- проводять у порядку, визначеному законодавством, оперативно-розшукові, контррозвідувальні, розвідувальні заходи з розшуку осіб, причетних до підготовки терористичного акту;

- оцінюють достатність наявних і визначають необхідність залучення додаткових сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом;

- аналізують ефективність заходів з протидії терористичній діяльності, приймають на цій основі управлінські рішення;

Антитерористичний центр:

- здійснює підготовку та проводить позачергове засідання Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру;

- забезпечує здійснення своєчасного обміну між суб’єктами боротьби з тероризмом інформацією про розвиток подій, пов’язаних із загрозою вчинення терористичного акту;

- здійснює додаткове обстеження району можливого проведення антитерористичної операції, за результатами чого уточнює план її проведення;

- перевіряє стан систем і засобів зв’язку, що використовуються під час проведення антитерористичної операції;

- проводить у взаємодії із засобами масової інформації роз’яснювальну роботу серед населення з метою запобігання виникненню паніки;

4) у разі встановлення рівня терористичної загрози “червоний (реальна загроза)” здійснюються заходи, визначені для рівнів терористичної загрози “синій (потенційна загроза)” та “жовтий (імовірна загроза)”, а також:

суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

- надають Антитерористичному центру сили і засоби для проведення антитерористичної операції;

- здійснюють заходи з мінімізації та ліквідації наслідків терористичного акту;

- здійснюють евакуацію з місць можливих терористичних посягань населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, вживають заходів до порятунку людей, охорони їх майна, що залишилося без нагляду;

- розгортають пункти тимчасового розміщення людей, евакуйованих з місця вчинення терористичного акту, забезпечують їх їжею, одягом;

- здійснюють інші заходи, спрямовані на припинення терористичного акту;

Антитерористичний центр:

- розробляє або уточнює план проведення антитерористичної операції, визначає потребу в силах і засобах, що залучаються до її проведення;

- координує і організовує заходи з припинення терористичного акту, а також дії підрозділів і сил, які залучаються до здійснення таких заходів;

- забезпечує залучення всіх або окремих суб’єктів боротьби з тероризмом, а також сил і засобів до проведення антитерористичної операції;

- готує за результатами аналізу ситуації пропозиції щодо організації і проведення антитерористичної операції, подає Президентові України і Кабінетові Міністрів України інформацію про розвиток подій у разі вчинення терористичного акту та про вжиті заходи, а також про заходи, які планується здійснити;

- забезпечує взаємодію суб’єктів боротьби з тероризмом з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності;

- здійснює інші заходи відповідно до законодавства, спрямовані на запобігання або припинення терористичного акту, мінімізацію його наслідків.

донеччина крим тероризм росія луганщина сбу агресія регіони

Знак гривні
Знак гривні