Парламентська Асамблея НАТО прийняла резолюцію щодо підтримки видобутку сланцевого газу

Резолюція фактично є першим документом, прийнятим на наднаціональному рівні на підтримку розробки покладів нетрадиційного газу в Європі. Зазначається, що "революція" у видобутку нетрадиційних вуглеводнів може кардинально змінити енергетичну безпеку не тільки багатьох країн, але і світу в цілому.

Парламентська Асамблея НАТО на засіданні 14 жовтня у м.Дубровнику (Хорватія) прийняла Резолюцію №403 "Про економічні та стратегічні наслідки революції нетрадиційної нафти і газу".

Документ було підготовлено на основі спеціального звіту, поданого ще у березні 2013 року. Ця резолюція фактично є першим документом, прийнятим на наднаціональному рівні на підтримку розробки покладів нетрадиційного газу в Європі.

У резолюції, текст якої має у своєму розпорядженні ZN.UA (український переклад підготовлено Центром глобалістики "Стратегія XXI") акцентується увага на стратегічних наслідках сланцевої революції у Північній Америці і адресується відкритий заклик до країн Європи переглянути свої позиції з розробки сланцевого газу, як важливого чинника енергетичної безпеки, і налагодити діалог із суспільством для ознайомлення з перевагами проведення гідравлічного розриву пласта та горизонтального буріння.

Зокрема, Парламентська Асамблея НАТО визнала той факт, що "революція" у видобутку нетрадиційних вуглеводнів у Північній Америці та інших регіонах може кардинально змінити енергетичну безпеку не тільки багатьох країн, але і в глобальному плані.

У той же час у резолюції зафіксовано стурбованість від потенційної шкоди для навколишнього середовища і негативних соціальних наслідків, які в НАТО пов'язують з недостатніми регуляторними нормами або неналежним контролем. Відзначається необхідність дотримання стандартів, наприклад "золотих правил" видобутку Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

В НАТО вказують і на стурбованість тим, що надмірна довіра до потенціалу нетрадиційного газу і нафти "може відвернути політичну увагу та фінансові ресурси" від розробки більш стійких і чистих енергетичних технологій, які мають значно менший рівень викидів СО2.

Що стосується економічних ризиків, то Парламентська Асамблея НАТО стурбована тим, що країни, які мають дуже сильні позиції у постачанні нафти і газу до Європи, будуть вживати заходів для запобігання розвитку нетрадиційного нафто- і газовидобутку у країнах, до яких вони здійснюють постачання сьогодні.

У резолютивній частині уряди і парламенти держав-членів НАТО закликають до об'єднання зусиль для підвищення енергетичної безпеки шляхом диверсифікації джерел енергопостачань, але не обмежуючись тільки розробкою нетрадиційних ресурсів.

Пропонується продовжувати реформи, направлені на підвищення енергоефективності шляхом прийняття "розумних" стандартів, використання новітніх технологій енергозбереження та розвитку нормативно-правової бази. Необхідно також розробити комплексну енергетичну політику, яка буде включати у себе як скорочення викидів З2, так і цілі з використання поновлюваних джерел енергії.

Акцентується увага на необхідності підвищення прозорості енергетичних ринків країн та їхній більшій інтегрованості.

Звертається увага також і на належне інформування громадськості щодо мінусів та вигоди від використання технологій горизонтального буріння і гідророзриву пласта.

Як відомо, резолюція Парламентської Асамблеї НАТО є формальною позицією альянсу з певного питання, не вимагає дій Ради НАТО і може бути адресована до всіх або декількох країн - членів, урядів та парламентів країн-партнерів, а також міжнародних організацій.

енергетика сланець сланцевий газ НАТО

Знак гривні
Знак гривні