Повний текст угоди з Shell про видобуток сланцевого газу. Інвестор експортуватиме видобутий газ

Вчора в коментарях до статті "Текстів" про сланцевий газ один із наших читачів повідомив сенсаційну інформацію, де можна знайти повний текст т.зв. Угоди про розподіл продукції між нафтогазовим концерном Шелл" та компанією "Надра Юзівська", яка представляє українську сторону. Тепер повний текст Угоди - більше не таємниця.

Як виявилося, цей документ, зміст якого був досі відомий у вельми неконкретних переказах високопосадовців, і заради ознайомлення з яким депутати-опозиціонери вже вирішили зробити спеціальні запити до уряду, був викладений на сайт Харківської облради разом із рішеннями про погодження угоди (місцева влада має до цього стосунок, оскільки видобувні роботи відбуватимуться й на території Харківщини) за цим лінком http://www.ts.lica.com.ua/?type=2&base=77&menu=369336&id=487

Проте згодом ПДВ-файли з текстом угоди зникли, але уважні читачі встигли їх зберегти.

Весь документ - це два PDF-файли обсягом понад 360 сторінок - сама угода і додатки до неї. Зрозуміло, що навіть побіжний аналіз цього тексту вимагає часу.

Тож ми викладаємо файли з угодою в загальний доступ - вони знаходяться за лінком http://www.ex.ua/view_storage/586783856676

Крім цього, ми наводимо текст Статті 26 угоди про розподіл продукції, у якій міститься вкрай важлива подробиця - як виявилося, "Шелл" має право експортувати за кордон той газ, який вона отримає по УРП.

СТАТТЯ 26
МАЙНОВІ ВІДНОСИНИ МІЖ СТОРОНАМИ СТОСОВНО КОМПЕНСАЦІЙНОЇ ТА ПРИБУТКОВОЇ ВУГЛЕВОДНЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ, ПЕРЕДАЧА ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ВИДОБУТУ КОМПЕНСАЦІЙНУ ТА ПРИБУТКОВУ ВУГЛЕВОДНЕВУ ПРОДУКЦІЮ, РЕАЛІЗАЦІЯ (ПРОДАЖ).

26.1 Без шкоди Статті 17.5, Вуглеводні, які видобуваються в результаті Нафтогазової Діяльності є власністю Держави з моменту видобування з гирла свердловини і до розподілу Товарної Продукції в Пункті Доставки.

26.2 Якщо в цій Угоді прямо не передбачене інше, жодна із Сторін (в тому числі будь-яка Компанія-Інвестор) без письмової згоди інших Сторін не має права розпоряджатися Товарною Продукцією доки така Товарна Продукція не буде розподілена такій Стороні на Пункті Доставки З метою уникнення непорозумінь кожна Сторона має право укладати будь-які майбутні та/або довгострокові договори купівлі-продажу Товарної Продукції та положення Статті 26.9 застосовуються до такої Товарної Продукції.

26.3 Якщо інше не узгоджене між Сторонами, частка Товарної Продукції кожної Сторони передається та забирається на Пункті Доставки регулярними партіями для Сирої Нафти та безперервно, наскільки це практично можливо, для Газу.

26.4 Право власності на Частки Товарної Продукції Компанії-Інвестора та ризик втрати часток Товарної Продукції Компанії-Інвестора переходить до такої Компанії-Інвестора, коли така Товарна Продукція проходить через Пункт Доставки та оформлюється Документом про Передачу. Якщо інше не погоджено Сторонами, право власності та ризик втрати переходять безперервно - у випадку Газу, а у випадку Сирої Нафти - партіями.

26.5 Якщо інше не погоджене Сторонами, не пізніше ніж за 180 (сто вісімдесят) днів до прогнозованого початку Промислового Видобутку Держава та Інвестор добросовісно проводять переговори та узгоджують Процедури Відбору (в тому числі договір щодо підйому Сирої Нафти на поверхню та/або договір щодо залишків Газу), які регулюватимуть процедури та умови відбору Вуглеводнів, в тому числі Частки Держави у Прибутковій Вуглеводневій Продукції. Процедури Відбору включають в себе процедури вирішення будь-яких розходжень між Сторонами та базуватиметься на принципах цієї Угоди.

26.6 Держава виконує всі дії, що можуть бути необхідні, в тому числі оформлення таких документів, які можуть потребуватися для забезпечення права кожної Компанії-Інвестора отримати її Частку у Компенсаційній Вуглеводневій Продукції та Прибутковій Вуглеводневій Продукції за цією Угодою.

26.7 Документ про Передачу

26.7.1 Оператор та КМУ або інший Державний Орган, належним чином уповноважений Державою, підписують акт приймання-передачі або будь-який такий інший документ, що вимагається згідно з Українським Законодавством, що набирає сили відповідного дня, засвідчуючи розподіл Товарної Продукції та її об’ємів для кожної із Сторін (“Документ про Передачу”). Держава гарантує, що будь-який такий Документ про Передачу буде прийнято Особою, належним чином уповноважену Державою як оператор газотранспортної та газорозподільчої системи незалежно від власника та розпорядника, відповідно до Законодавства України.

26.7.2 Окремий Документ про Передачу оформляється стосовно кожної Категорії Вуглеводнів. Сторони можуть домовитися про підписання попереднього Документу (Документів) про Передачу в рамках Процедури Відбору відповідно до Статті 26.5.

26.7.3 Документ про Передачу складається та підписується кожного Місяця починаючи з першого Місяця, що слідує за Місяцем, в якому Товарна Продукція стає доступною на Пункті Доставки, якщо інше не вимагається Законодавством України.

26.7.4 Якщо Сторони не домовляться про інше, кожен Документ про Передачу повинен містити принаймні наступну інформацію стосовно відповідної Категорії Вуглеводнів:
(i) загальний обсяг Товарної Продукції за відповідний період (в тому числі показання лічильників, що встановлені на Пункті (Пунктах) Доставки);

(ii) об’єм та вартість Компенсаційних Вуглеводнів (розрахованих відповідно до Статті 15), які передаються у власність кожної Компанії-Інвестора;

(iii) об’єм та вартість Прибуткових Вуглеводнів (розрахованих відповідно до Статті 15), які передаються у власність кожної Компанії-Інвестора та Держави; та
(iv) будь-які корегування, які повинні бути здійснені відповідно до Угоди з попереднього періоду.
Будь-які спори стосовно Документу про Передачу вирішуються Сторонами у порядку, передбаченому Статтею 38.4.2 (і).

26.8 Оператор має право здійснити відчуження Частки Держави в Товарній Продукції (надалі – “Частка Держави”), а Держава матиме право на отримання грошового еквіваленту такої Частки Держави відповідно до процедури що має розроблена та узгоджена Сторонами не пізніше ніж за 180 (сто вісімдесят) днів до прогнозованого початку Промислового Видобутку.

26.9 Кожна Компанія-Інвестор має право вільно розпоряджатися своєю Часткою Товарної Продукції, право власності на яку перейшло до такої Компанії-Інвестора відповідно до Статті 26.4. Таке право включає в себе право на вільне визначення ціни та інших умов розпорядження (в тому числі особу покупця), реалізувати на території України, експортувати, обміняти, передати безоплатно та здійснити інші операції із такою Товарною Продукцією. На реалізацію Товарної Продукції не поширюються режим ліцензування та квотування під час експорту та аналогічні обмеження під час реалізації її на території України.

26.10 Держава гарантує, що кожна Компанія-Інвестор може вільно користуватися правами, що описані в Статті 26.9. Якщо будь-які такі права будуть обмежені, заборонені або порушені Державою або будь-якими Державними Органами, і, як наслідок, це вплине на здатність Компанії-Інвестора виконувати свої договірні зобов’язання перед Третіми Особами, такій Компанії-Інвестору будуть відшкодовані Збитки. У випадку спорів між Сторонами стосовно відшкодування Збитків у зв’язку з цією Статтею 26.10, Сторони врегульовують такі спори відповідно до Статей 38.1 та 38.2.
26.11 Незважаючи на будь-які з положень Статі 26, щодо будь-якої Товарної Продукції, яка видобута в результаті діяльності з Геологічного Вивчення (надалі – “Продукція Геологічного Вивчення”), Оператор має право розпоряджатися Частками Товарної Продукції всіх інших Сторін, що 128

розподіляються відповідно до Статті 14 та розподілити надходження від такої реалізації між такими Сторонами відповідно до їх Часток Участі з урахуванням положень Статті 26.12.
По відношенню до будь-якої Продукції Геологічного Вивчення, якщо Оператор вимагає від Сторін оформлення доручень, схвалень або інших документів аби надати Оператору можливість реалізувати своє право за цією Статтею 26.11, Сторони надають Оператору будь-які такі доручення, схвалення або інші документи протягом 10 (десяти) днів після запиту Оператора.
26.12 Якщо Оператор передбачатиме реалізацію свого права згідно із Статтею 26.11 щодо будь-якої Продукції Геологічного Вивчення, обробка, реалізація, транспортування, зберігання та постачання такої Продукції Геологічного Вивчення регулюватиметься відповідно до фактично укладених контрактів.
При підготовці зазначених контрактів Оператор застосовує наступні принципи:

i) Оператор включить техніко-економічне обґрунтування монетизації такої Продукції Геологічного Вивчення та порядок оцінки такої Продукції Геологічного Вивчення до будь-якого Плану Оцінювання, який може призвести до такого Видобування.

ii) Оператор докладає обґрунтовано необхідних зусиль для монетизації Продукції Геологічного Вивчення.

iii) Статті 15.2 та 15.3 не застосовуються до будь-якої Продукції Геологічного Вивчення.

26.13 Якщо, з будь-якої причини, Держава не забере всю або будь-яку частину Частки Прибуткових Вуглеводнів Держави, яку вона отримує в натуральній формі, Оператор має право забрати та реалізувати обсяг, який не був забраний при першій можливості. Такий обсяг оцінюється відповідно до методики, що описана в Статті 15.2.3 (а) та/або Статті 15.2.3 (b) та/або 15.2.3 (с), залежно від рішення Оператора та застосовується тільки до надходжень, що отримані або нараховані у зв’язку із обсягом, який не був забраний. Оператор перераховує надходження від продажу такого обсягу, за мінусом будь-яких додаткових витрат та видатків, що понесені Оператором, Державі 129

протягом 30 (тридцяти) після закінчення Місяця, в якому такий обсяг Товарної Продукції пройшов через Пункт Доставки, або протягом чотирнадцяти (14) днів після отримання Оператором виручки за таку Товарну Продукцію, в залежності від того, що настає пізніше.
26.14 Якщо в результаті Нафтогазової Діяльності з Вуглеводнів будуть отримані Побічні Продукти, Оператор має право вільно реалізувати такі Побічні Продукти за кращою ціною, яку можна обґрунтовано отримати на території України або за її межами та доходи, отримані від такої реалізації зараховуються на Банківський Рахунок Держави.

економіка енергетика сланцевий газ

Знак гривні
Знак гривні