Назад до тексту

/

Return to the text

Сергій Безруков / Sergei Bezrukov

торговий представник РФ в Угорщині
The trade representative of the Russian Federation in Hungary

Kраїна / Country: Угорщина / Hungary
Статус / Status: діючий / acting
Опис / Description: просуває співробітництво з угорським бізнесом для російських регіонів, попри війну і санкції / Promotes cooperation with Hungarian business for Russian regions despite the war and the sanctions
Довідка / Information Link
Докази / Proofs: [ 1 ]